W niedzielę 16 grudnia odbył się po raz pierwszy na terenie naszego Ośrodka egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką. Było to możliwe dzięki Certyfikatowi Kat. I** jaki przyznał Ośrodkowi KJK Szary Polski Związek Jeździecki. Do egzaminu przystąpiło 19 osób z naszego Klubu a także z WLKS Krakus i KJ Facimiech, z tego 10 osób na odznakę brązową i 9 na srebrną. Egzamin przeprowadzali członkowie Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej – Karolina Pindur-Antosz i Mariola Pisarska. Z pozytywnym wynikiem egzamin zaliczyło 16 osób, pozostałe będą mogły zdawać za co najmniej 3 miesiące egzamin poprawkowy.

Wszystkim, którzy zdali egzamin, serdecznie gratulujemy.