Poniżej prezentujemy listy starowe na pierwszy dzień zawodów.

listy startowe piątek